Affordable Access

Avrupa Birliği Dil Politikaları ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Uyum Süreci Bağlamında Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi

Authors
Publisher
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Türkiye‟de ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin ana dilini yeterinceöğrenememeleri, bu öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerinde kültürel kimlikproblemi yaratacağı gibi o dilin kolay öğrenilmesine de engel olacaktır. Birçokmillet kendi diline sahip çıkmakla birlikte, her bir vatandaşının da en az bir veya iki yabancıdil bilmesini amaçlarken, Türkiye‟de öğrencilerin hem Türkçeyi, hem de yıllarcaeğitimini aldıkları yabancı dili iyi öğrenememeleri, eğitimimizin genel problemlerindenbiridir. Bu bağlamda, Türkçe‟nin bir yabancı dil olarak uluslararası bir kimlik kazanmasındaana dili ve özellikle de yabancı dil olarak öğretilmesine ayrı bir önem verilmeli vekonuya ilişkin dil politikalarının uygulanmasında tutarlı ve kararlı bir yol izlenmelidir.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments