Affordable Access

Hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế /

Authors
Publisher
Cục quản lý cạnh tranh ,
Publication Date
Keywords
  • Pháp Luật--Bảo Vệ Người Tiêu Dùng

Abstract

Tổng quan về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực trạng, phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments