Affordable Access

Sessions sobre llengües en contacte a Europa

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

- - i t . 4 tlartrina Comissió Programacid - Dimecres 14, a les 10 de del mes de mar9 de 1990 la 4 0 ~ 15 a les 8 de1 vespre i dissabte 17 a les lo de Garanties de la nit, Teatre: El Tartufde C o e i 6 de del Centre de Lectura -Divmdres a 2/4 d'll de Moliere. Pel Col-lectiu de Rw, ACORDA: la nit, Cine-Club: Vacs da- tants, nansra mortu de T ~ - Teatre La Vitxeta (sessions rence Davies. gratuites per als socis). ACG/OOl/90- - Divendres 23 a 2/4 d'll La seva nova - Diss*te 33 a 2/4 de ' de de la nit, C i n e - 1 a senyors: a pels següents la tarda, Rialles: Mano i privado de Sherlock H~~~~~ Polo o viceversa pel Teatre de B. Wilder. President: Xavier Amorós i Sola Arca. Secretari: Josep M. Balaña i Cabrito - Dijous 8, a 214 d'l 1 de la 24J a '14 d'l ' nit, Vocais: Benet Oriol i Dansa: Companyia Avelina Ramon Marcer Bu nit. Recital: Mane[ Catnp Argüelles ,paNm { aUres Presentació del seu nou disc (Organitza IMAC). coreografies" (Organitza ~(.C/002/9(,1-30 - Divendres 9, a 2/4 d'l 1 de IMAC). Que vist el prec dlaclariment de la secció de tecnologia, la la nit, Cine-Club: El carter - Divendres 30~ a 2/4 '11 Comissió de Garanties entén que l'espedt dels estatuts del huta dues de la nit, Cine-Club: Hesen- Centre de Lectura fa costat la proposta de la secció, pera (1946) de Tay Garnett. tit cantar les de tenint en compte els nombrosos inconvenients que a la - Dissabte 10, a 2/4 d'l 1 nit, iraizia Rozema- practica es donen a l'hora de proposar candidats seccionais Humor: Gila Déjenme que 31~ a 2'4 per manca de signatures, aquesta comissió estima que la les cuente (Organitza de la ni5 per Fi de La pamda Gabia proposta de candidats pot estar abonada per signatura de IMAC). la prbpia secció i per la secció 10 (de socis no - Dh&a 16 a 214 d'll Teave (Organitza IMAC). adscri&). de la nit, Cine-Club: El car- (Aquesta programació pot ter sempre tmca dues vega- veure's augmentada en el ACG/003/90-1-30 des (1982) de Bob Rafelson. transcurs del mes) Que només podran ser consid

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F