Affordable Access

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với Ngân hàng thương mại cổ phần tại TP. Hồ Chí Minh :

Authors
Publisher
Đại học Kinh tế TP.HCM,
Publication Date
Keywords
  • Dịch Vụ Ngân Hàng

Abstract

Tổng quan về đề tài nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Thiết kế nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Nhận xét và hàm ý cho nhà quản trị

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.