Affordable Access

Utjecaj elemenata marketinškog miksa na tržišnu vrijednost marke

Authors
Publisher
The Institute of Economics and Ministry of Finance of the Republic of Croatia
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Tržišna Vrijednost Marke
  • Strateško Upravljanje Markom
  • Marketinški Miks
  • Brand Equity
  • Brand
  • Strategic Brand Management
  • Marketing Mix

Abstract

Sintezom postojećih teorijskih spoznaja definiran je strukturni model utjecaja elemenata marketinškog miksa na tržišnu vrijednost marke. Na temelju definiranog strukturnog modela definirane su hipoteze istraživanja. Kako bi se testirao definirani strukturni model i hipoteze istraživanja, provedeno je empirijsko istraživanje na uzorku studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Rezultati istraživanja upućuju na zaključak da strukturni model pokazuje prihvatljivu razinu odgovaranja empirijskim podacima. Rezultirajući strukturni koeficijenti i pokazatelji neizravnog kauzalnog utjecaja omogućili su spoznavanje smjera i intenziteta utjecaja pojedinog analiziranog elementa marketinškog miksa na tržišnu vrijednost marke. Naposljetku, analizirane su i diskutirane implikacije rezultata istraživanja za teoriju i praksu upravljanja markama.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F