Affordable Access

Comunicación, innovación, educación y gestión del conocimiento en torno al uso del podcast en la educación superior

Authors
Publisher
Universitat Oberta de Catalunya, University of New England
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Cambio Metodológico
 • Integración De Las Tic
 • Podcasting
 • Redes De Aprendizaje
 • Methodological Change
 • Ict Integration
 • Podcasting
 • Learning Networks
 • Canvi Metodològic
 • Integració De Les Tic
 • Podcàsting
 • Xarxes D'Aprenentatge

Abstract

Els escenaris socioculturals i econòmics que la societat del coneixement forma repten a plantejar-se les estructures sobre les quals se sustenta l'ensenyament superior. El canvi metodològic, derivat del necessari influx de les TIC, pot ser una oportunitat per a la innovació, el canvi i la millora. Es necessita un nou entorn relacional entre docent i discent que potenciï una sèrie de conceptes: comunicació, llibertat, elecció, protagonisme i implicació. La tasca docent es construeix a partir de principis nous i d'una projecció original a l'aula. La transformació social depèn del compromís de discents i docents en aquest sentit. L'oportunitat d'intervenir en qüestions rellevants quant als processos d'ensenyament-aprenentatge per part de l'alumnat, gràcies a l'ús d'eines 2.0, avui és més possible que mai. El podcàsting constitueix una nova forma de construir, generar i gestionar coneixement a partir del treball en col·laboració i en xarxa. La nostra experiència ens diu que l'única manera d'aprendre és per mitjà d'una recerca personal del coneixement, que ens farà competents per a continuar aprenent al llarg de la nostra vida. Considerem el podcast amb una perspectiva didàctico-pedagògica i reflexionem sobre les possibilitats educatives que ofereix amb relació a la gènesi de projectes d'ensenyament.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments