Affordable Access

Sessió de Cloenda del "Tercer Congrés Català de Lògica Matemàtica"

Authors
Publisher
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sessió de Cloenda del "Tercer Congrés Català de Lògica Matemàtica" SESSIO DE CLOENDA DEL "TERCER CONGRES CATALA DE LOGICA ivIATEMATICA" Barcelona - Febrer 1984 Eduard Bonet 1.- Unes paraules sobre les paraules de cloenda. Les paraules exactes de cloenda se les emporta °l vent i s'extingiren amb les darreres vibracions de faire. D'elles en qu °da, per, un record clar del seu contingut i un estimul fort per a molts participants. Eren unes matisacions i unes meditations necessaries sobre unes altres paraules de la sessio inaugural. La publicacio d'aquestes darreres m'ha obligat a reconstruir molt tardanament les meves a donar-los aixi les immerescudes i no volgudes engrunes d'eternitat cue la lletra impressa confereix fins i tot als textos catalans. Com tot:; els que ens refiem massa dels enregistraments sonics i no practiqueni la cal.ligrafia opor- tuna, he hagut de rebuscar els records en els racons recbndits de la memoria. Crec que he aplegat de nou tots els fil del discurs pero no estic gaire segur ni d'haver-los cabdellat prou be ni cl'haver retrobat el to original que es movia sempre amb gran respecte i imistat. Alguna part tenia el regust d'un sermo de quaresma pero entre i)rofund i jovial, com correspon al taranna d'un predicador tan format -mb els senyals terri- bles del Dimecres de Cendra corn avesat a 1'antiqu ssima tradicio cultu- ral d'enterrar la sardina el Dijous Gras. Les dificultats de reconstruir el to i la forma del discurs original m'han fet adonar de nou del valor didactic del ver; com a vehicle idoni per recordar i trametre oralment les paraules exactes. Crec que discre- tament hauriem d'emprar una mica mes aquest recurs, al menys en els casos estrictamente necessaris, tot defugint l'humil rodoli i sense abusar de 1'auca facil. Dedico aquestes paraules sobre les paraules d-- cloenda a tots els participants del "Tercer Congres Catala de Logic:t Matematica"; i de- dico les paraules de cloenda a totes les persones qt.e amb el seu esforc 1 316 EDU

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F