Affordable Access

Duljina studiranja, doktorati i državni ispiti studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisanih 1874.-1914.

Authors
Publisher
Croatian Institute of History
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Studenti
  • Filozofski Fakultet U Zagrebu
  • Studiranje
  • Doktorati
  • Državni Ispiti.

Abstract

U radu se analizira studentska populacija Filozofskog fakulteta u Zagrebu na način da se obrađuje duljina trajanja studija te pristupanje ispitima kojima se završavao studij: rigorozima i državnim ispitima za profesore u srednjim školama, u razdoblju od osnutka Sveučilišta u Zagrebu 1874. do početka Prvoga svjetskog rata. Na temelju podataka iz upisnih listova (nacionala) i Knjige doktorata iz Arhiva Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te fonda Filozofski fakultet u Zagrebu. Ispitna komisija za polaganje stručnih ispita za zvanje profesora srednjih škola u Hrvatskom državnom arhivu, nastojalo se odgovoriti na pitanja u kojoj su mjeri onodobni studenti Filozofskog fakulteta dovodili studij do kraja i kakva je bila priroda studija, koliko njih je i kamo otišlo u slučaju prekida studija u Zagrebu, te na pitanja o brojnosti, dobi, uspjehu i zavičajnom podrijetlu onih koji su postigli titulu doktora filozofije ili profesora.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F