Affordable Access

INFLUENCE OF LEGRAD THRESHOLD STRUCTURE ON HYDROGEOLOGICAL CHARACTERISTICS IN KOPRIVNICA AREA

Authors
Publisher
Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Geološka Struktura
 • Podzemna Voda
 • Kvartarni Vodonosnik
 • Uvjeti Taloženja
 • Kakvoća Vode
 • Koprivnica
 • Hrvatska
 • Geological Structures
 • Groundwater
 • Quaternary Aquifer
 • Sedimentation Conditions
 • Water Quality
 • Koprivnica
 • Croatia

Abstract

Područje Koprivničke Podravine u strukturnom pogledu pripada strukturnoj jedinici Dravskog bazena, a posebnu ulogu u tom području ima struktura Legradskog praga. Struktura Legradskog praga oblikovana je uz rasjed Ludbreg-Nagykanizsa koji, uz Dravski rasjed kao dominantu strukturu u stvaranju Dravskog bazena, predstavlja najvažniju strukturu u promatranom području. Posebice se to očituje kada promatramo hidrogeološke značajke dvaju najvažnijih crpilišta na području Koprivnice, Ivanščak i Lipovec, formiranih u kvartarnim naslagama. Naime, pokazalo se da ta prostorno vrlo bliska crpilišta upravo zbog utjecaja navedenih struktura imaju vrlo različitu geometriju vodonosnika i hidrauličke značajke. Pored toga intenzivni pokreti uz rubne dijelove struktura imali su presudan utjecaj na uvjete taloženja vodonosnih naslaga, a time i na kakvoću podzemne vode sadržane u njima.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F