Affordable Access

Statut Lige kotara ninskoga

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Statut Lige kotara ninskoga. Na poziv sveučilišnoga profesora dra Matije Murka, koji je potporom bečke akademije pošao da proučava muslimansku narodnu epiku te život i krajeve, u ko­ jima se je ona razvila, sudjelovao sam prošlih praznika samo na njegovu putovanju po Kotarima u Dalmaciji. Jednoga dana mjeseca rujna stigosmo automobilom g. Ka­ zimira Perkovića, župnika u Polači, koji se također zanima za narodne umotvorine te koji je još kao gimnazijalac znao da bilježi narodne pjesme. Dogovorismo se s mladim župnikom, da ćemo se sutradan u Benkovcu sastati. Ovamo je on donio sa sobom i statut Lige kotara 'ninskoga, koji bijaše našao u obiteljskom arhivu рок. Pavla Vlatkovića, trgovca i posjednika u Novom gradu. Zapaziv odmah važnost toga statuta zamolih g. župnika, da mi dozvoli da přepisem statut, jer da bih ga želio objelodaniti, a on mi na to obreče, da će mi sam prijepis u Zadar poslati. Iza ne­ koga vremena zaista i dobih taj prijepis, ali uvidjeh, da je vrlo nužno, da dođem do originala. Stoga se za praznika oko Svih sveti odvezení u Polaču, odakle se s originalom povratih u Zadar, na čemu i ovdje g. župniku najljepše zahvaljujem. Iz originala načinih prijepis, koji dalje dole priopćujem. Dosele nepoznati statut Lige kotara ninskoga1, ako navodi u uvodu stoje, vrlo je važan već poradi svoje drevne starosti, jer bi mu začetak imao da pada go­ tovo u doba narodne dinastije. Prema tome ovo bi bio ne samo najstariji dosad poznati hrvatski statut i kodeks narodnoga prava, nego i najstariji statut na hrvat­ skom tlu uopće. U uvodu se naime samoga statuta kaže, da je začetnik Lige, da župa župu ima kaštigati za krađu, bio Budisav Bogdan, ban Like i Krbave, a kako se po vladanju kotara ninskoga i po svim banovinama događala velika krađa, to da su svi ovi zakoni „upisani po dopuštenju kralja Štipana Ugarskoga na 23. novembra 1103." Iz toga bi uz oznaku starine statuta slijedilo, da je Koloman poslije kruni- sanja u Biogradu na moru (1102.) svoga sina Stjepana učinio posebnim

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments