Affordable Access

Nâng cao hiệu quả kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Long An :

Authors
Publisher
Đại học Kinh tế TP.HCM,
Publication Date
Keywords
  • Ngân Hàng Nhà Nước
  • Thanh Toán Vốn đầu Tư --Kiểm Soát

Abstract

Tổng quan về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước .Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Long An.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.