Affordable Access

OR 6 - Historisch metselwerk: Bouwkundige detailleringen windmolens (febr. 2012)

Authors
  • Groot, C.J.W.P. (author)
  • Gunneweg, J. (author)
  • Nuijten, A. (author)
Publication Date
Feb 01, 2012
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Het in september 2012 afgeronde ‘Onderzoek Aanpak Vochtproblematiek zwaar regenbelast historisch metselwerk gemetseld in kalkmortels’, beoogde de kennisleemten op te vullen die bij een eerder verkennende onderzoek naar de ernstige vochtproblematiek bij bakstenen molenrompen (onderzoek 2000-2002), waren vastgesteld. Deze problemen bleken zich niet tot molens te beperken en zo werd de scoop verbreed tot al het zwaar regenbelaste historische massief metselwerk, voor zover gemetseld in kalkmortels (ca. 1300 – 1850), zoals kastelen en kasteelruïnes, kerktorens, molens, pakhuizen, stadspoorten etc. Het onderzoeksproject werd uitgevoerd door dr ir C.J.W.P.Groot en J.Gunneweg van de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen van de TU Delft. Het ging van start in 2003, omvatte 11 deelonderzoeken, gefinancierd in 3 clusters en werd afgerond, september 2012. De resultaten zijn vastgelegd in de hierboven vermelde reeks onderzoeksrapporten, bouwstenen voor een richtlijn en de syllabus van een in 2007 gehouden studiedag. Ook zijn uit dit onderzoek voortgekomen een aantal artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en populair wetenschappelijke artikelen in vakbladen. Ten slotte werden enkele artikelen van de hand van de onderzoekers gepubliceerd in het ‘Metselwerk-Boek’ dat verscheen tijdens het op 10 oktober 2012 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gehouden ‘Metselwerksymposium’. Belangrijke sponsoren van het onderzoeksproject waren, de (voorloper van de )Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het VSB-fonds, de provincie Zuid-Holland en KNB-Baksteen. De Federatie Monumentenwacht Nederland verleende organisatorische ondersteuning. OR Onderzoeksrapporten OR 1- Historisch metselwerk – Kwaliteitseisen restauratiebaksteen (mrt. 2007) OR 2- Historisch metselwerk – Kaliteitseisen metselmortels (mrt. 2007) OR 3- Historisch metselwerk - Restauratievoegmortels (sept. 2011) OR 4- Historisch metselwerk – Detectie & injectie (febr. 2011) OR 5- Historisch metselwerk – Uitvoering inboetwerk, transversaalscheuren, voegwerk (sept. 2012) OR 6- Historisch metselwerk – Bouwkundige detailleringen windmolens (febr. 2012) BR Bouwstenen voor de richtlijn BR 1- Historisch metselwerk – Bouwstenen richtlijn restauratiebaksteen metsel- mortels (apr. 2007) BR 2- Historisch metselwerk – Bouwstenen richtlijn voegmortels + testprotocollen (sept. 2012) BR 3- Historisch metselwerk – Bouwstenen richtlijn besteksteksten inboetwerk lateraalscheuren, herstel transversaalscheuren, voegwerkherstel (apr. 2012) SY SYLLABI SY 1- Historisch metselwerk – Syllabus studiedag aanpak vochtproblemen massief metselwerk – synthese wetenschap & vakmanschap, Delft 4 april 2007 (apr. 2007) VPM Vochtproblematiek Molens (verkennend onderzoek) VPM 1- Historisch metselwerk – Rapport Vochtproblematiek bakstenen windmolens (aug. 2002) VPM 2- Historisch metselwerk – Bijlagen Vochtproblematiek bakstenen windmolens (aug. 2002) / Structural Engineering / Civil Engineering and Geosciences

Report this publication

Statistics

Seen <100 times