Affordable Access

VIRULENTNA GRUPA Ro1,4 KRUMPIROVE ZLATNE CISTOLIKE NEMATODE (Globodera rostochiensis WOLLENWEBER) U HRVATSKOJ

Authors
Publisher
The Faculty of Agriculture in Osijek and Agricultural Institute Osijek
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Zlatna Krumpirova Nematoda
  • Globodera Rostochiensis
  • Virulentna Grupa
  • Vitalnost Cista
  • Potato Golden Cyst Nematode
  • Globodera Rostochiensis Wollenweber
  • Virulent Group
  • Cysts Vitality

Abstract

Zlatna krumpirova nematoda Globodera rostochiensis značajan je štetnik krumpira, a nalazi se, prema OEPP/EPPO na listi A2 karantenskih štetnika. U Hrvatskoj je prisutna od 2001. godine, kada je utvrđena na području Belice. U 2002. godini uzeti su uzorci tla radi pregleda prisutva cista s površine gdje je krumpir bio u monokulturi i pšenice gdje je krumpir bio predkultura. Analize su vršene na uzorcima od 100 ccm tla u laboratoriju za nematologiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i u Swedish University of Agriculture Sciences, Department of Crop Science. Utvrđena je virulentna grupa Ro1,4, a broj cista u monokulturi krumpira je 458/100 ccm tla, dok je u tlu pod pšenicom s predkulturom krumpira utvrđeno 368/100 ccm tla. Uzorci tla čuvani su dvije godine te je određena vitalnosti cista. Vitalnost cista u monokulturi bila je 203 ličinki/cisti, a u uzorcima tla pod pšenicom, gdje je krumpir bio pretkultura, iznosio je 38 ličinke/cisti.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments