Affordable Access

Preduvjeti za osnivanje etno-parkova u Makedoniji kao uvijet za učinkovitiju zaštitu kulturnog nasljeđa

Authors
Publisher
Museum documentation centre; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Etno-Park
  • Berovo
  • Makedonija

Abstract

NASE MORE.indd PREGLEDNI ČLANAK / REVIEW POMORSKO PRAVO “Naše more” 55(1-2)/2008. ISSN 0469-6255 (35-46) 35 ZAKON O OBALNOJ STRAŽI I PROGON STRANOG BRODA S CARINSKOGA MOTRIŠTA Coastguard Law and Persecution of Foreign Vessel from Custom Standpoint Željko Dominis, dipl. ing. pomorskog prometa [email protected] UDK 341.225:347.791>(497.5) Sažetak Talijanski parlament izglasovao je Zakon o zaštitno-ekološkoj zoni u Jadranskomu moru, koji obuhvaća područje od vanjskih granica talijanskoga teritorijalnog mora do crte sredine, i bit će pod talijanskom jurisdikcijom pa će tu za strane državljane i strane brodove vrijediti talijanska legislativa i zakoni Europske unije, te međunarodni sporazumi za sprječavanje onečišćenja mora, za zaštitu morskih organizama, biološke raznovrsnosti i arheološkog blaga na morskom dnu, osim propisa koji se odnose na ribolovnu djelatnost. Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske obuhvaća morski prostor od vanjske granice teritorijalnog mora u smjeru pučine do crte razgraničenja epikontinentalnog pojasa uspostavljene Sporazumom između bivše SFRJ i Republike Italije o razgraničenju epikontinentalnog pojasa iz 1968. godine. Međutim, Hrvatski sabor odgodio je primjenu pravnog režima u tom pojasu za članice Europske unije i odredio da će se od l. siječnja 2008. za ribarske i druge brodove Europske zajednice primjenjivati ribolovni i ekološki propisi Republike Hrvatske u tom pojasu. Posljedica proglašenja Zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske i talijanskoga zaštićenog ekološkog pojasa ogleda se, u prvom redu, u potpunom nestanku otvorenog mora kao instituta međunarodnog prava u Jadranu, jer se oba pojasa protežu od vanjskih granica teritorijalnog mora obiju država u smjeru pučine do crte sredine. Kako je Hrvatski sabor u listopadu 2007. godine zakonom uspostavio Obaln

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments