Affordable Access

МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТУ НА ДОВКІЛЛЯ

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 64. Серия: Технические науки

Abstract

sb64-2 Коммунальное хозяйство городов 157 ної коробки, також повинні займати не менше 10% цієї площини. Згідно з Директивою (200/37/ЄС), з 1 січня 2004 р. вміст смол, ні- котину і моно оксиду вуглецю у сигаретах, що є у вільному обігу, роз- повсюджуються чи виготовляються у країнах ЄС, повинен бути: смо- ли: не більше 10 мг на сигарету; нікотину: не більше 1 мг на сигарету; моно оксиду вуглецю: не більше 10 мг на сигарету (для порівняння: в Україні максимально допустимі рівні смоли та нікотину в диму однієї сигарети становлять відповідно 15 мг та 1,3 мг для сигарет з фільтром та 22 мг і 1,5 мг для сигарет без фільтра); починаючи з 30 вересня 2002 р., забороняється використовувати на упаковках тютюнових ви- робів тексти, назви, торгівельні марки, символічні зображення чи інші знаки, які створюють уяву про те, що окремий тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші; кожна одиниця упаковки тютюнових ви- робів повинна мати написи – попередження на зразок: «Курці вмира- ють у молодому віці». Дуже доречно про це сказав Бернард Шоу: «Цигарка – це бікфор- дів шнур, на одному кінці якого вогник, а на іншому – дурник». Таким чином, тільки поєднання теоретичних знань із зрозуміліс- тю необхідності здорового способу життя – основа генетичного відро- дження нації. 1.Заплатинський В.М. Дисциплінам, які забезпечують безпеку людини – бути! // Безпека життєдіяльності. – №3. – 2005. – С. 5-12. 2.Шепенюк І.М. Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духо- вно багатої особистості // Безпека життєдіяльності. – №3. – 2005. – С. 26-28. 3.Русін В.І. Удосконалення змісту дисциплін з напряму безпеки // Безпека життє- діяльності. – №4. – 2005. – С. 26-28. 4.Матеріали з фонду «Здоров’я для всіх» // Безпека життєдіяльності. – №5. – 2005. – С. 18-19, 56-57. Отримано 11.08.2005 УДК 574.2 : 57.03 (477) (07) О.В.ОВЧАРОВ, канд. техн. наук, Є.О.ОВЧАРО

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F