Affordable Access

BOTÀNICA: Erinacea anthyllis i Thymelaea tinctoria

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date

Abstract

htinerari 5 : El Tossal Gros de la Serra de Miramar Fitxa de bothnica 7 ~ Erinacea anthyllis Familia: Papillonacies Norn popular: Coixi de monja, ericó, ericons Tipus de vegetació: En brolles continentals de pastor ... arnb ericó Nombre d'especies del genere a Catalunya: 1 Caracters diaanostics: Planta perenne amb fulles d'uns 5 rnrn; d'una a tres flors curtarnent pedunculades en grups axil4ars o subterminals, calzed'una 10 a 15 rnrn; bilabiat, piloso-sedós i inflato-vesiculós. estarns rnonadelfs; llegum pilós de 10 a 20 rnrn. Ecoloaia i distribució: Viu en carenes ventoses, als serrats i costers arids en rnuntanyes rnediterranies i estatge monta subrnediterrani. Prenen una forma pulvinular en forma de coixinet (cosa que els dóna el nom) rnés o menys orbiculat i cobrint-se d'espines. Apareix a les rnuntanyes del País Valencia i a les tarragonines, i es va enrarint cap al nord. És forca abundant a les parts rnés altes de tota la Serra de Miramar. aixi com a les zones rnés ventoses de les rnuntanyes de Prades. Dades d'interes: Cal dir que aquesta planta és un dels exemples rnés clars d'adaptació en indrets on les condicions de vent i temperatura són extremes, agafant aquesta forma de coixinet punxós que els perrnet no perdre gaire aigua i oferir poca resistencia al vent. Marc Pérez Bibliografia: ~- ..:>.I;-.:a. . . , . .- "OLCH, R. (1984): Veqetació. Historia ~a iu ra l dels Paisos Catalans. Vol. 6. Enciclopedia Catala- na SA. Barcelona. E.stirr 99. Reholl 16. pag. 21 ptineran 5: El Tossal Gms de la Serra de Miramar Fitxa de botinica 8 - - - Thymelaea tinctoria Nom popular: Bufalaga tintoria Descripció: Arbust humil de 20 a 50 cm d'alcada, de color grisenc, amb les tiges noves pubescents de branques amb les cicatrius molt marcades i prominents. Fulles ovades d ' l a 1,5 cm de Ilargada, corbades, estretes d'uns 2 a 3 mm, gruixudes, peludes nomes de joves. Flors grogoses, molt menudes, amb el per

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

Cross section of the I127(γ, n)I126reaction

on Nuclear Physics Jan 01, 1956

I8As21Ge25

on Acta Crystallographica Section... Jan 03, 2009

BOTANICAL NOTES.

on Science Sep 27, 1907
More articles like this..