Affordable Access

estar al dia de l'actualitat cultural:¿una aventura impossible?

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

OCTUBRE DE 1993. Nlihnl , E L a societat de consum ens empeny a estar al % L dia en totes aquelles qüestions que ens E 3 envolten. Estar al dia en I'ambit cultural, pero, E E no sempre és facil. A les pagines següents us ofe- G rim una petita mostra de les dificultats d'accedir a d u les noves propostes culturals pel que fa a la litera- U E B TERESAGIWVERT tura, les arts plastiques, el cinema i el teatre. Estar al dia de ractualitat cultural: juna aventura impossible? E star al dia de l'actualitat cultural, en un context cada cop més inter- nacionalitzat i on, al costat de les disciplines més tradicionals, tro- bem tot un ventall de noves propostes generades des del món de la chcia, de la ttcnica o de la interdisciplinarietat, esdevé una tasca cada cop més comple- xa. Les limitacions dels nostres propis coneixements i de les nostres referkncies i les limitacions de mobilitat i de temps que ens priven de visitar els grans focus de producció cultural, no fan sinó afegir més dificultats a l'aventura. I el resultat is que, avui, a les portes del segle XXI, malgrat els avenGos de la comunicació que fan possible rebre en pocs segons les notícies que s'esdevenen a l'altra puma de món, sembla que el líiure accés I la cultura i a les idees, en el seu sentit ampli i en la seva globalitat, continua ient un privilegi reservat a una minoria. En aquest context,. quins són els conei- xements culturals mínims que es neces- siten per dir que una persona es& a l diu de les novetats culturals? (Hi ha temps suficient, al llarg d'una vida, per conti- xer la cultura que ens ha precedit i, al mateix temps, la cultura que es genera al nostre voltant? Qui vulgui córrer l'a- ventura de posar-se al dia es trobarh que, com més s'endinsa en l'horitzó cultural, més coses li queden per aprendre. Llegiu, llegiu v oler posar-se al dia en literatura presenta, en primer lloc, un obs- tacle no sempre ficil de superar: el de la llengua. Si bé les nove- tats editorials cat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments