Affordable Access

Mišljenja i komentari: Kako na hrvatskom jeziku reći entacapone?

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_03-2012.vp:CorelVentura 7.0 mišljenja i komentari Nabava u JNA N. Raos Institut za medicinska istraÞivanja i medicinu rada, Zagreb Kada me pitaju što sam radio u JNA, kaÞem da sam radio u inten- dantskoj sluÞbi. Na to svatko tko se imalo razumije u vojne stvari kaÞe da sam bio kuhar. Kuhati znam, ne libim se kuhaèe, ali u vojsci kuhar ipak nisam bio. Bio sam pisar, “æato”, a sve to za- hvaljujuæi svojoj struènoj spremi, naime završenom fakultativnom kursu daktilografije u gimnaziji. Dakle, da ne duljim, moj je posao bio sastavljati jelovnike za vojnike po karaulama (jer sam radio u komandi graniènog odsjeka pri bugarskoj granici): “sir, slanina ba- rena i èaj narodni”. I tako je to lijepo išlo, sav se moj posao svodio na strojopis, sve dok se nije razbolio moj nadreðeni. Kako u vojsci, još od Cezarovih vremena, vrijedi pravilo da u sluèaju gubitka za- povjednika zapovjedništvo nad postrojbom preuzima prvi niÞi po rangu, proraèun je jelovnika pao na mene. Što znaèi proraèun jelovnika? Za razliku od “civilnog” graha gdje kuhar meæe u lonac po svome nahoðenju ili po gostovom ukusu, u vojnièki lonac mora iæi sve po PS-u (Pravilima sluÞbe). Dakle, vojnièki se grah sastoji od 70 grama kobasice i pola litre graha. A ovaj se pak kuha od toliko i toliko zrnja, toliko i toliko mrkve, to- liko i toliko luka… Na kraju dolazi sol, papar i lovor – jedan list na pet porcija. Sve je lako kada se kuha za vojarnu, u loncu od dvjesto litara. No što kada se kuha za karaulu, dakle za dvadesetak vojnika? Nisam se dao smesti: pomnoÞih dakle broj vojnika s danima u kojima se taj tjedan kuha grah, sve podijelih sa pet – pa dobih broj listova lo- vora. Tako je na jednu karaulu išlo 13, a na drugu 15 listova. Sve po PS-u! (Ili bi moÞda bilo bolje reæi da sam kuhao stehiometrij- ski.) Zašto vam ovo pišem? Sjeæanje na davne vojnièke dane navrlo mi je u glavu nakon sjednice voditelja na kojoj smo raspravljali kako Mišljenja i komentari, Kem. Ind. 61 (3) 177–178 (2012) 177 Kako na hrvatskom jeziku reæ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F