Affordable Access

Одержання сумішевих банзинів використовуючи етанол

Authors
Publisher
Національний університет “Львівська політехніка”
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • бензин
  • етанол

Abstract

38 Відомо, що кальцит у порівнянні з фатеритом має значно гіршу адсорбційну здатність. Запропонована нами „конгломератна” будова кальцитного міцелярного ядра передбачає гіршу в порівнянні з кулястим фатеритним ядром сольватацію такої структури, а отже і посилення схильності до утворення міцелярних конгломератів. В результаті описаних процесів утворюються переважно монодисперсні міцелярні ядра кальцитного карбонату кальцію, олеофілізовані молекулами сульфонату, алкілсаліцилату чи феноляту кальцію. Такі міцели, об’єднавшись у ланцюжки, утворюють надлужні сульфонатні, алкілсаліцилатні чи фенолятні мастила, які характеризуються, в порівнянні з мастилами інших типів, високими експлуатаційними властивостями. Утворення монодисперсних ядер СаСО3 можна пояснити як тим, що реакція карбонатації протікає в мікро/нанореакторах, в які потрапляють лише найдрібніші частинки Са(ОН)2, так і тим, що швидкість взаємодії СО2 на поверхні наномірних частинок Са(ОН)2 внаслідок проявлення наноефекту дуже висока, тоді як для більших частинок Са(ОН)2 швидкість розпушення частинок переважає швидкість карбонатації. 1. Є.В.Кобилянський, Ю.Л.Іщук, М.А.Альтшулер. Основи нанотехнологій мастильних матеріалів // Катализ и нефтехимия. – 2005. – 13. – С. 1-8. 2. J.E.Reddy, A.L.DeVera. M.E.Hopkins, J.I.Ford. Overbased Calcium Carboxylates as Grease Precursors // NLGI Spokesman. – 2006. – V.70, No.8. – P. 8-17. ОДЕРЖАННЯ СУМІШЕВИХ БЕНЗИНІВ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЕТАНОЛ Василь Дутчак, Леонід Квітковський Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна У світі неухильно збільшується кількість автомобілів й зростає споживання продуктів переробки нафти. Це, в свою чергу, призводить до збільшення шкідливих викидів у навколишнє середовище. Одним із способів зменшення кількості шкідливих викидів є заміна традиційного палива на нафтовій основі на бензини, що містять кисневмісні сполуки. 39 З кисневмісних сполук використовують етери, метанол, етанол, тощо. Для України на

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments