Affordable Access

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології")

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2011

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА А.І. Кузнецов, М.В.Чернявська Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології") Харків – ХНАМГ – 2011 � Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Електричні машини" ((для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології") / Укл.: Кузнецов А.І., Чернявська М.В.. – Харків: ХНАМГ, 2011 – 24 с. Укладачі: А.І. Кузнецов, М.В. Чернявська Рецензент: доцент кафедри ІСТвМГ, кандидат технічних наук В.М. Охріменко Затверджено на засіданні кафедри "Інформаційні системи і технології в міському господарстві", протокол № 70 від 08.12.2010 р. �PAGE �

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.