Affordable Access

Źródła informacji chemicznej na przykładzie zbiorów Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

Authors
Publisher
Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa UJK w Kielcach
Publication Date
Keywords
  • Chemia
  • Nauka O Informacji
  • ŹródłA Informacji Chemicznej
  • E-źródłA
  • Biblioteka WydziałU Chemicznego Politechniki WrocłAwskiej
  • Biblioteka Główna I Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki WrocłAwskiej

Abstract

Artykuł przedstawia charakterystykę źródeł informacji chemicznej, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych. Scharakteryzowane zostały: literatura źródłowa, do której zalicza się czasopisma, normy i pateny, literatura wtórna – wydawnictwa ogólnoinformacyjne, encyklopedie, monografie i tablice. Wśród opisanych źródeł elektronicznych skupiono się przede wszystkich na chemicznych bazach danych, e-czasopismach i e-książkach traktujących o chemii i dziedzinach pokrewnych. W pracy opierano się na zbiorach bibliotecznych Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.