Affordable Access

Download Read

Provokativ etterforskning- Politiets bruk av handlings- og bevisprovokasjon

Authors
Publisher
University of Oslo
Keywords
  • Vdp:340

Abstract

Microsoft Word - Spesialoppgave. Provokativ etterforskning.25.11.2006.doc Provokativ etterforskning – Politiets bruk av handlings- og bevisprovokasjon Kandidatnummer: 310 Veileder: Ragnhild Helene Hennum Leveringsfrist: 25.november 2006 Til sammen 17 830 ord 25.11.2006 I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Generelt 1 1.2 Terminologi 1 1.3 Den videre fremstilling 2 2 KORT OM HANDLINGS- OG BEVISPROVOKASJON 4 3 HENSYN 7 3.1 Hensyn som taler for å tillate provokasjon 7 3.2 Hensyn som taler mot å tillate provokasjon 9 3.3 Oppsummering 13 4 UTGANGSPUNKTER VED BRUK AV POLITIPROVOKASJON 14 4.1 Krever politiprovokasjon hjemmel i lov? 14 4.2 Forholdsmessighetsprinsippet 16 4.3 Selvinkrimineringsprinsippet 17 5 NÆRMERE OM HANDLINGSPROVOKASJON – KRITERIER, BEGRENSNINGER OG KONSEKVENSER 20 5.1 Generelt 20 5.2 Vilkår for lovlig bruk av handlingsprovokasjon 20 5.2.1 Grunnvilkåret 20 II 5.2.2 Årsakskriteriet 23 5.2.3 Visse endringer i tid, sted og utførelse 27 5.2.4 Ytterligere begrensinger 30 5.2.5 Forholdet til EMK artikkel 6 33 5.3 Konsekvenser av handlingsprovokasjon 35 5.3.1 Konsekvenser av lovlig handlingsprovokasjon 35 5.3.2 Konsekvenser av ulovlig handlingsprovokasjon 35 6 NÆRMERE OM BEVISPROVOKASJON – KRITERIER, BEGRENSNINGER OG KONSEKVENSER 39 6.1 Generelt 39 6.2 Vilkår for lovlig bevisprovokasjon 39 6.3 Ulovlig og utilbørlig/illojal bevisprovokasjon 42 6.4 Konsekvenser av ulovlig eller utilbørlig/illojal bevisprovokasjon 46 6.4.1 Skal det fremprovoserte beviset avskjæres eller tillates ført? 46 6.4.2 Fortsatt krenkelse 47 6.4.3 Interesseavveining 49 6.4.4 Forholdet til EMK 51 6.5 Oppsummering 52 7 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 54 8 LITTERATURLISTE 56 1 1 Innledning 1.1 Generelt Tema for denne avhandlingen er provokative etterforskningsmetoder, nærmere bestemt handlings- og bevisprovokasjon. Sa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F