Affordable Access

Acquisition of Information Resources for Research and Development in the Czech Republic (present and future?)

Authors
Publication Date
Keywords
  • Národní Politika Výzkumu A Vývoje V Čr
  • Electronic Sources
  • Elektronické Zdroje

Abstract

Přednáška nabídne stručný přehled v současnosti uplatňované praxe při pořizování informačních zdrojů pro VaV v ČR v kontextu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. Až na několik výjimek bylo v posledních asi patnácti letech zajišťování přístupu založeno na soutěži (ad hoc ustavených konsorcií) o projekty z programů účelové podpory v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Popsána je současná situace v Akademii věd ČR, zejména klíčová role a aktivity centrální Knihovny AV ČR v zajišťování přístupu ústavů AV ČR k elektronickým zdrojům. Současný model na národní úrovni obecně není považován za systémový ani ekonomicky efektivní. Načrtnuty budou možné scénáře jeho uzpůsobení či přeměny na jednotný efektivnější model s ohledem na celkové uspořádání systému výzkumu a vývoje a příslušnou legislativu. Diskutovány budou předpokládané změny.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.