Affordable Access

El model pioner del CErib entre present i futur dels centres d'estudis comarcals

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Llibre IBIX 04-05.indd Resum El Centre d’Estudis Ribagorçans es va crear el 2002 per potenciar la cultura i la recerca en un espai territorial buit i abandonat de les administracions catalana i aragonesa. La seva origina- litat rau doncs en aquesta dualitat adscriptiva i el seu funcionament trilingüe. Però com a nova entitat, també ha intentat promoure les novetats del món de la recerca i la integració d’allò que prové de la universitat i conjuntar-ho sense desequilibris amb els estudis i investigadors locals. La funció del CERIb va en realitat més enllà de la promoció de la recerca i la difusió cultu- ral de tot allò que es fa en terres ribagorçanes i, per extensió, pirinenques. La seva funció ha esdevingut també la de potenciar la participació dels ciutadans tant en la vida social i cultural com en les decisions polítiques d’efectes directes en la cultura local i comarcal —sempre amb una visió ampla del terme. La seva inclusió en territori aragonès amb un gran espai catalano- parlant l’han portat a adscriure’s a la Iniciativa Cultural de la Franja juntament amb la resta d’institucions de recerca i cultura de la Franja, treballant així per la promoció i normalització de la llengua catalana a l’Aragó. Aquestes són algunes de les idees que podrien entrar a valorar la tasca del CERIb i que necessita de l’experiència de la resta de centres d’estudis de l’àmbit cultural català, aportant alhora nous enfocaments i una gran dosi d’il·lusió i treball en comú amb la resta d’entitats, sobretot a través de l’espai pirinenc. Abstract The Centre d’Estudis Ribagorçans (Ribagorçans Studies Centre) was created in 2002 in order to promote culture and research in an empty territorial space, which has been abandoned from the Catalan and Aragonese administrations. Its originality remains, then, in this administration duality and its trilingual functioning. But, as a new entity, it has also tried to promote the research world news and integrate what comes from the University with local studie

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F