Affordable Access

Genetik Araştırmalarda Nümune Genişliğinin Hesaplanması

Authors
Publisher
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Agriculture
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖZET"Genetik ve ıslah çalışmalarında populasyon genişliğinin hesaplanmasında kullanılan Mather'in tam logaritrhik formülü ile Muller'in° yaklaşık formülü misallerle izah edildi. Iki ve iJ.ç gen çifti tarafından kontrol edilen ve resessif bir karakteri taşıyan ferdi F2 açılmalarında % 99 ihtimalle elde edilebilmek için yetiştirilmesi gereken fert sayısının hesaplanması yapıldı.Yaklaşık formütün nasıl çıkarıldığı ve tam logaritmik formüllemukayeseleri yapılarak her iki formiilün aşağı yukarı aynt neticeleri verdiği gösterildi."

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F