Affordable Access

Het Visscherijblad 16 mei 1941

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Marine Fisheries
  • Ane
  • Belgium

Abstract

LIC H TEN M EI ait ■ an 1 D 4.18 19.03 D V 4.16 19.04 3 Z 4.14 19.06 4 z 4.12 19.07 5 M 4.09 19.10 6 D 4.05 19.13 7 W 4.07 19.12 8 D 4.04 19.15 9 V 4.02 19.17 10 Z 3.59 19.20 11 z 4.00 19.18 12 M 3.57 19.21 13 D 3.56 19.23 14 W 3.54 19.24 15 9 3.53 19.26 16 V 3.52 19.27 17 Z 3.49 19.30 18 z 3.50 19.28 19 M 3.47 19.31 20 D 3.46 19.32 21 W 3.45 19.34 22 D 3.44 19.35 23 V 3.43 19.35 24 Z 3.40 19.39 25 z 3.41 19.38 26 M 3.39 19.40 27 D 3.38 19.41 28 W 3.37 19.42 29 D 3.37 19.44 30 V 3.36 19.45 31 Z 3.36 19.45 Deze tabel geeft het wezenlijk uur volgens de zon. -WETENSCHAP. N IJVERHEID. HANDEL . HOOGWATER M EI 1A D 2.47 15.04 2 V 3.23 15.44 z 4.07 16.30 4 z 4.58 17..Î0 5 M 6.07 18.45 6 D 7.24 20.02 7 W 8.38 21.10 8 D 9.38 22.05 9 V 10.32 22.56 10 Z 11.20 23.43 11 z 12.07 — 12 M 0.30 12.54 13 D 1.16 13.40 14 W 2.05 14.27 !5 D 2.51 15.16 13 V 3.41 16.07 17 Z 4.33 17.03 18 z 5.35 18.10 19 M 6.45 19.21 20 D 7.58 20.32 21 W 9.02 21.30 22 D 9.56 22.19 23 V 10.40 23.00 24 Z 11.19 23.37 25 z 11.55 — 26 M 0.12 12.30 2 D 0.46 13.03 28 W 1.20 13.36 29 D 1.54 14.11 30 V 2.29 14.48 31 Z 3.07 15.28 De uurwerken aan land vertoo- nen twee uur later. Drukkerij en Bureel Telefoon: 73.758 Tel. Huis: 73.910 NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE Postcheckrekening 1070.98 Verschijnt eiken Vrijdag avond Bestuurder-Eigenaar : P. VANDENBERGHE Handelsregister 5327 A B O N N E M E N T E N ; BIN N EN LA N D : Een Jaar, 30 fr. ; 9 maanden, 25 fr. ; 6 maanden, 15 fr. ; 3 maanden, 10 fr. BU ITEN LA N D : 50 fr. De Oprichting van de Hoofdgroepeering Visch- en Visscherijproducten IN H ET STA ATSBLAD VERSC H EN EN (Vervolg) Beheer De bestuurlijke diensten van de hoofd­ groepeering rijn rechtstreeks afhankelijk van een directeur, verantwoordelijk te­ genover den voorzitter van de hoofd­ groepeering. Het personeel van de bestuurlijke dien­ sten wordt benoemd en afgezet door den directeur, m its goedkeuring van den voorzitter en van den adjunct-corpora- tieleider. De directeur voe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments