Affordable Access

Fælles forældremyndighed og skolevalg:forældreansvarslovens regler

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ægtefællens ret til lejemålet: Lejerskiftets gennemførelse ÆGTEFÆLLENS RET TIL LEJEMÅLET: lejerskiftets gennemførelse Denne artikel indeholder en beskrivelse af hvordan lejeskiftet gennemføres, og hvilke konsekvenser, det har, når en ægtefælle opnår en ret til lejemålet i stedet for lejeren. Hvornår kan ægtefællen opnå ret til lejemålet? Som udgangspunkt har lejerens ægtefælle ikke ret til leje- målet uden at såvel udlejeren som lejeren samtykker hertil. Dette gælder dog ikke ved de i lejelovgivningen beskyttede livsbegivenheder: lejerens separation, skilsmisse, omstødelse af ægteskabet, lejerens død, beboelseslejerens fraflytning til plejebolig, erhvervslejerens førtidspensionering, og når lejeren på anden måde forlader sin ægtefælle. Foreligger en af disse situationer, skal udlejeren ikke spørges, og bliver udlejeren spurgt, kan udlejeren ikke gyldigt nægte at give sit samtykke. Dette følger af lejelovgivningens regler om brugsrettens overgang, jf. lejelovens §75-§78 og erhvervslejelovens §56-§58. Reglerne kan ikke fraviges ved aftale. Retsvirkning af at lejemålet overgår til ægtefællen Hovedreglen er, at ægtefællen har ret til at ”fortsætte” lejemålet alene eller i stedet for lejeren. Kun i tilfælde af at erhvervslejeren går på folkepension, har ægtefællen ret til at ”overtage” lejemålet, jf. erhvervslejelovens § 56, stk. 2. Der er altså to forskellige retsvirkninger af lejemålets overgang fra lejeren til lejerens ægtefælle. Ved ”overtagelse” afsluttes retsforholdet med den tidligere lejer på sædvanligvis med fraflytningsopgør, og ægtefællen skal indgå en ny lejeaftale med udlejeren. Udlejeren kan stille forslag om andre lejevilkår. Erhvervslejelovens overtagelsesret giver derfor kun ægtefællen en forlejeret. Dog gælder, at udlejeren er forpligtet til ikke at udleje til anden side på mere lempelige vilkår, end udlejeren har foreslået ægtefællen, jf. erhvervslejelovens § 56, stk. 2, og stk. 3. Denne bestemmelse skal beskytte lejeren mod, at udlejeren

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments