Affordable Access

RECONCILING LABOUR FLEXIBILITY WITH SOCIAL COHESION - THE EXPERIENCE AND SPECIFICITIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE Trends in Social Cohesion, No. 17, Belgium: Council of Europe, 2007., str. 205

Authors
Publisher
Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

10pBotric.indd V. BOTRIĆ: “Reconciling Labour Flexibility with Social Cohesion – the Experiences and Specifi cities...” EKONOMSKI PREGLED, 58 (12) 959-962 (2007) 959 RECONCILING LABOUR FLEXIBILITY WITH SOCIAL COHESION – THE EXPERIENCE AND SPECIFICITIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE Trends in Social Cohesion, No. 17, Belgium: Council of Europe, 2007., str. 205 Dvojezična englesko-francuska publikacija grupe autora, koja u engleskoj verziji obuhvaća 205 stranica, a u francuskoj 219, progovara o iznimno značajnim promjenama na tržištima rada zemalja srednje i istočne Europe. Knjiga je po- dijeljena u dva tematska dijela. U prvome, koji se sastoji od tri priloga, naglasak je stavljen na širu europsku perspektivu. U drugome, koji se sastoji od pet priloga, analiziraju se specifi čni problemi zemalja srednje i istočne Europe. Alexander Vladychenko predgovor knjizi započinje pitanjem koje je najvažnija tema kojom se svi prilozi bave - na koji je način moguće pomiriti fl ek- sibilnost na tržištu rada s društvenom kohezijom? Iako se o tome pitanju često raspravlja u zapadnoeuropskim zemljama, diskusija je prema Vladychenku još potrebnija u tranzicijskim zemljama, koje prolaze kroz značajne promjene u eko- nomskom, ali i u širem društvenom kontekstu. Stoga fl eksibilizacija koju nameće ekonomska logika učinkovitijeg poslovanja mora biti uravnotežena s izgradnjom novoga društva, a ne s njegovom atomizacijom. Autori uvodnoga poglavlja, Gilda Farrell i Sebastian Sperber, povezuju poje dinačne priloge iz različitih zemalja i izvlače zajedničke karakteristike koje se za analizirane zemlje mogu pronaći, da bi se pojasnilo zašto je razmatranje promjena u fl eksibilnosti i društvenoj koheziji važno upravo za odabrane zemlje. Valerija Botrić* * V. Botrić, dr. sc., znanstvena suradnica u Ekonomskom institutu, Zagreb (E-mail: [email protected] eizg.hr) V. BOTRIĆ: “Reconciling Labour Flexibility with Social Cohesion – the Experiences and Specifi cities...” EKONOMSKI PREGLED, 58

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F