Affordable Access

SOCIJALNI MODEL PROCJENE INVALIDITETA

Authors
Publisher
Institute of safety research and development; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

111 Sredinom 20. stoljeća u razvijenim zemljama svijeta mijenja se odnos društva prema osobama s invaliditetom. Odnos društva prema osobama s invaliditetom mijenjao se tijekom povijesti po- čevši od modela milosrđa prema osobama koje ne mogu obavljati neke radnje, pa time neovi- sno voditi život. U sklopu tog modela milosr- đa postoje ustanove, domovi i specijalne škole koje uglavnom potiču nemoć u hendikepiranih osoba. Tijekom povijesti uvelike dominira me- dicinski model koji prvenstveno uzima u obzir medicinski utvrđeno oštećenje i njegov stupanj te potrebe adekvatne intervencije. Mnoge skupine za promicanje ljudskih prava svojom aktivnošću su pokrenule socijalni model. Tim modelom prepoznaju se potrebe pojedinca kako bi mogao preuzeti kontrolu nad svojim živo- tom i potrebama te participirati u društvu. Socijalni model za razliku od medicinskog zahtjeva od druš- tva da preuzme odgovornost za zadovoljavanje potreba osobe s invaliditetom u smislu pružanja podrške i savladavanju mogućih prepreka. Prema tom modelu oštećenje ne treba negirati, treba ga prihvatiti na način da zbog oštećenja osoba nije manje vrijedna, već da joj društvo treba pomoći u zadovoljenju svih potreba te prava na rad. Prema modelu „ljudskih prava“ svaka osoba ima pravo na dostojanstvo neovisno o svojim tje- lesnim i psihičkim karakteristikama (Ujedinjeni narodi, 2011.). U području zaštite mentalnog zdravlja jav- lja se „antipsihijatrijski pokret“, a i druge osobe okupljaju se u udruge koje od društva traže da ih prihvati i omogući im aktivnu participaciju u sklo- pu svojih mogućnosti potpomognuti svim što im društvo može pružiti da bi se uklonile prepreke i olakšalo obavljanje aktivnosti. SOCIJALNI MODEL PROCJENE INVALIDITETA SIGURNOST 54 (1) 111 - 115 (2012) Stanje Model milosrđa Medicinski model Socijalni model Pravo Mladi muškarac u kolicima Jadan čovjek ne može raditi i uzdržavati obitelj Možda postoji način ili metoda da ozdravi Zajednica treba omogućiti rampe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F