Affordable Access

Syllabus kursus studievaardigheden:tweede uitgave

Publisher
Technische Hogeschool Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Teaching. Didactics. Learning Methods
  • Study Methods

Abstract

SYLLABUS KURSUS STUDIEVAARDIGHEDEN T WEE D E UI T G A V E september 1976 bureau studentenpsychologen Tee h n ~ s c h e Hog esc h 0 olE ~ n d h 0 v e n INHOUD I II III I IV Inleiding Studieplanning I. Inleiding 2. Plannen op lange termijn 3. Plannen op korte termijn 4. Hoe stel 'je nu een weekplanning op? 5. Slotopmerkingen Informatie opnemen I. Inleiding 2. Oogbewegingen en fixatie 3.Verkeerde leesgewoontes 4. Leestechnieken 5. Verbeteren van het lezen 6. Leessnelheid Informatie ordenen 1. Inleiding 2. De opbouw van een boek 3. De opbouw van een hoofdstuk of een tijdschriftenartikel 4. De opbouw van een alinea 5. Opbouwtypen 6. Samenhang tussen de delen van een .tekst 7. Aanwijzingen betreffende de opbouw en de struktuur ' 8. Strategie 9. Informatie strukturerendoor middel van het stellen van vragen pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 3 3 4 5 6 9 19 10 I 1 13 13 19 20 22 22 22 23 23 25 26 27 28 29 i .1 I v VI VII ,,,-.,,-' ,;.', lnformatie vastleggen I, lnleiding 2. Het maken.van aantekeningen Ln een boek 3. Het makeri van aantekeningen naast een boek 4. Aantekeningen ter begeleiding van de _~~~t:lC:htEm van de lezer 5. Het maken van een uittreksel of een sarnenv?-ttine; 6. Xtiteria voor het maken van aantekeningen 7. Het onderscheiden van kerngedachte. hoofdzaken enbijzaken Het oplossen van vraagstukken I. Het belang van het oplossen van vraagstukken 2. Werkwijzen voor het oplossen van vraagstukken 3. De toepassing van een algemene strategie A. Gesloten ~telsels B. Open stelsels ossings- C. Over het verschil tussen open en gesloten stelsels Tentamen en exarnen doen I. lnleiding 2. Tentamengerichtheid tijdens het studeren 3. Laatste periode voor het tentamen . 4. Tijdens het tentamen

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F