Affordable Access

In memoriam: Jasenka Kodrnja (1946.-2010.)

Authors
Publisher
Croatian Philosophical Society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

In memoriam Jasenka Kodrnja (1946.–2010.) U Zagrebu je 1. srpnja 2010. preminula filozofkinja, sociologinja, književnica i feministička aktivistkinja Jasenka Kodrnja. Jasenka je bila, reći će mnogi, jedna od najhrabrijih i najborbenijih osoba koje su poznavali. Takva je ostala i u teškoj bolesti, do posljednjeg trenutka. Rođena je 11. ožujka 1946. godine u Zagrebu. Jedna je od rijetkih koja bi uz datum i mjesto svoga rođenja navela i točan sat i minute, što je u potpunosti odgovaralo njezinom hobiju i velikoj strasti – astrologiji. Na Filozofskom je fakultetu u Zagrebu 1971. godine diplomirala sociologiju i filozofiju. Od 1973. do 1975. godine pohađala je postdiplomski studij antropologije u Beo- gradu. Četiri godine kasnije (1979./1980.) dobila je stipendiju francuske vla- de koju je iskoristila u Parizu pri École des hautes études en sciences sociales kod profesora Alaina Touraina. 2000. godine je na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu doktorirala s tezom Društveni položaj žene umjetnice. Od 1980. godine bila je članica feminističke sekcije »Žena i društvo« pri So- ciološkom društvu Hrvatske. Na krilima ideja drugoga vala feminizma ta je sekcija predstavljala jedan od začetaka feminističke institucionalizacije u Hr- vatskoj. Njezine članice (spomenimo samo neke: Lydia Sklevicky, Blaženka Despot, Vesna Pusić, Nadežda Čačinovič, Vesna Kesić) svojim su žustrim debatama i diskusijama, umjetničkim i aktivističkim angažmanima s temama žene kao subjekta u filozofiji, homoseksualnosti, odnosa između roda i spola, ženskog pisanja i »ženskog pisma«, psihoanalitičkog pristupa ženi i sl., do- prinijele studijima roda koji su svoj institucionalni okvir doživjeli u sklopu 1995. godine osnovanog Centra za ženske studije u Zagrebu. Iako znanstvenica i teoretičarka, Jasenka je oduvijek isticala važnost aktivi- stičke borbe protiv nepravde i nasilja, pri čemu je često iskazivala neizmjeran sentiment za ljudsku patnju, neovisno o boji kože

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F