Affordable Access

Les marques o punxons dels argenters del col·legi de Mataró (1772-1838)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_03 ESTUDIS La identiricació i la publicació de les marques dels argenters del Col·legi de Mataró és un pas endavant vers el coneixement i l'estudi de les seves obres, avui desconegudes. En aquest sentit, cal Valo- rar l'aportació feta per Rafael Soler i Fonrodona. LES MARQUES O PUNXONS DELS ARGENTERS DEL COL·LEGI DE MATARÓ (1772 - 1838) En la primera Sessió d'Estudis Mataronins, que tingué lloc els dies 17 i 31 de març de 1984, l'histo- riador Joaquim Llovet presentà un estudi sobre el Reial Col·legi d'Argenters de Mataró, fundat l'any 1772 (1). Una bona part de les dades de la comunicació, tal com el mateix autor indica, són tretes àel Catalo- go de los Maestros Plateros de la Ciudad de Mataró, 1772 i de la Llibreta del Registra aont estan las Amatris de las Marchas del Real Conlegi de la pre- sent Siutat, comensat el dia 29 de novembre de l'any 1772. Aquests documents són conservats pels descen- dents de l'argenter Pere Cabot, de Sant Andreu de Llavaneres, membre del Col·legi mataroní, i cone- guts perquè el Sr. Santiago Cabot i Cadafalch féu donació a la Biblioteca Popular de la Caixa Laietana d'unes reproduccions fotogràfiques, bellament relli- gades amb pergamí (2). Per mitjà del Sr. Joaquim Bertran, del Museu del Casal de Llavaneres, hem pogut posar-nos en contacte amb els actuals propietaris de la documenta- ció que, gentilment, ens han deixat consultar els ori- ginals i treure còpies de les marques dels argenters, ja que la reproducció fotogràfica no permetia la seva identificació. Les marques són estampades en unes plaquetes de plom 0 metall noble i tenen uns foradets que fan possible de cosir-les a la Llibreta on queden registra- des amb el testimoni dels dos Cònsuls del Col·legi. En general, les marques representen les inicials dels argenters o bé el nom abreujat o fins i tot sencer quan es tracta d'un cognom amb poques Uetres. Les més antigues incorporen també altres signes com l'arbre de l'argenter Bosch, el cap de lleó d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F