Affordable Access

Parentiu, religió i ciència: les varietats de l'experiència reproductiva

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

00-Presentacio? pag.1-4 :00-Presentacio? pag.1-4 Ètica, ciència i parentiu A un article sobre ètica i genètica, Dworkin (200: 444) assenyala que “el límit crucial entre casuali- tat i elecció és l’espina dorsal de la nostra ètica i la nostra moral.” La distinció bàsica entre què som per naturalesa i de què som responsables com a conseqüència dels nostres actes rau en la definició d’identitat personal com una sèrie de característi- ques físiques i morals. La part definida físicament es fa en termes de què hi ha “als gens” o, emprant una altra metàfora de la ciència antiga, què hi ha “a la sang”. La part definida moralment es fa en termes de la nostra capacitat d’elecció, és a dir, mit- jançant la pràctica reflexiva de la llibertat. L’argument de Dworkin es basa en el fet que la frontera entre allò que rebem per naturalesa i allò que rebem per elecció està canviant enmig de la nova genètica. Com a conseqüència, hi ha una pre- ocupació constant per part de l’opinió pública, i també dels comitès bioètics, pel que fa a la neces- sitat de regular aquest nou coneixement i tecno- logia. La línia de demarcació entre els dos reialmes s’està esborrant. Allò que la casualitat genètica apor- tava a la constitució de la identitat d’un individu ara pot ser el resultat de l’elecció d’una tercera per- sona. La diferència, per exemple, entre els bessons monozigòtics i els clons es deu precisament a les seves cadenes causals diferents. Els uns, d’acord amb Galton, són un bonic experiment natural per distingir les contribucions de la natura i la socia- lització a la conducta humana; mentre els altres, en canvi, són l’objecte d’un debat sobre la dignitat humana, la diferenciació humana i el futur de l’es- pècie. L’experiment no és natural: està dissenyat i aquí rau la diferència. El mateix succeeix amb la possible modificació futura de les línies germinals. Com pot hom enfrontar-se a la identitat d’un mateix si la constitució física d’un mateix és el fruit de l’e- lecció d’una tercera persona i no pas la c

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F