Affordable Access

Procesbewaking en struktuurplanning : een operationele aanpak

Authors
Publisher
TH Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Town Planning. Sustainable Town Planning
  • Physical Planning

Abstract

Management van de Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Planning MANROP-serie nummer 5 Dr.George G.van der Meulen en Ir.Theo Overduin Eindhoven, september 1980 Procesbewaking en struktuurplanning~ een operationele aanpak Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie Afdeling der Bouwkunde Technische Hogeschool Eindhoven. VOORWOORD Een operationeel instrument waarmee bijvoorbeeld jaarlijks wordt bekeken (bewaakt) in hoeverre in een plan vastgelegde beleidslijnen in werkelijk- heid gehaald worden is enerzijds kwantitatief van karakter; anderzijds zullen recente technische ontwikkelingen daarin verwerkt zijn. Bet laatste betekent dat een procesbewakingssysteem gebruik zal maken van het "kwaad van deze tijd", een komputer. In deze paper is een procesbewakingssysteem voor een struktuurplan beschre- veni het systeem is geprogrammeerd (v.d.Meulen en Overduin 1980a) en uitge- test. De resultaten van een fiktieve toepassing zijn weergegeven. Wij danken Leo van Veghel die het benodigde ponswerk verzorgde. Gerard van der Meulen Theo OVerduin. PROCESPLANNING EN PROCESBEWAKING VOOR STRUKTUURPLANNING ~!2~~~~!: Het planmatig inrichten van de ruimte is het plannen van een proces dat van maatschappelijke en ruimtelijke hoedanigheid is. Omdat sprake is van een proces en in plannende zin van ontwikkelingslijnen in de toekomst waarover - uiteraard - vooraf geen zekerheid bestaat, is bewaking van dat proces noodzakelijk. Procesbewaking betekent in dat kader zowel een zorg voor de totstandkoming van een masterplanning, alsook evaluatie en terug- koppeling van het geplande beleidsproces op elk moment waarop geplande en werkelijke procesgang met elkaar gekonfronteerd worden; met als-re- sultaat eventuele aanpassingen en beleidsbeslissingen met betrekking tot het (voortgezette) geplande beleidsproces. De noodzaak van procesbewaking werd en wordt veelvuldig met de mond bele- den (Postma-van Dijck C.s. 1977; Gestel en Klaassen 1980) door zowel ruimte- lijke planners als ru

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments