Affordable Access

CARRERA, Aitor. L’occità. Gramàtica i diccionari bàsics. Occità referencial i aranès

Authors
Publisher
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

5_5b_Ressenha Aitor CAT Revista Tècnica de Política Lingüística Número 51 (2012) Llengua i Ús (2012, 51) “L’occità. Gramàtica i diccionari bàsics. Occità referencial i aranès” <http://www.gencat.cat/llengua> Ressenya 137 iLlengua i ús L’occità. Gramàtica i diccionari bàsics. Occità referencial i aranès L’occità. Gramàtica i diccionari bàsics. Occità referencial i aranès, d’Aitor Carrera, és una obra global per a aquells que vulguin fer una introducció qualificada a Occitània i la seva llengua des de Catalunya i el català. Estructura de l’obra Aitor Carrera inicia el treball amb una descripció de la situació sociolingüística a tot el territori; fa un passeig per l’espai afectat, repassa les legislacions dels tres estats i, en el cas francès, fa una retrospectiva històrica. Mentre analitza la davallada de parlants i la posició de l’occitanisme avui, també tracta la situació de la llengua a l’ensenyament i als mitjans de comunicació. En un capítol diferent, analitza la relació del català amb l’occità i els compara abans de fer un repàs dels dialectes occitans. Proposa una gramàtica occitana bàsica i dóna alguns elements per a llegir i pronunciar l’occità. En la descripció gramatical, amb força referències al català, fa una contínua comparació entre l’occità referencial i la varietat aranesa. Finalment, el diccionari, amb 2.500 entrades en català, introdueix les formes més habituals i fre- qüents en occità referencial i en la forma aranesa. Ha fet la selecció a partir de diversos reculls ja testats, que el certifiquen com el vocabulari més habitual. L’autor també ho ha contrastat amb el Diccionari de mila mots de Jacme Taupiac. Pel que fa a les formes araneses, a més de les disposicions de les Normes ortografiques der aranés, recull les formes que s’han generalitzat en els darrers anys. Amb una introducció completa, inicia el diccionari català - occità referencial - occità aranès. L’obra es clou amb unes bones referències bibliogràfiques. Occità referencia

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments