Affordable Access

Ethnic, Civic or Plural nation? The Croatian National Concept in the First Two Decades of the Independence (Summary)

Authors
Publisher
Institute of Croatian History, Faculty of Philosophy Zagreb, FF press
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

radovi 45 book.indb ISSN 0353-295X (Tisak) ISSN 1849-0344 (Online) UDK 323.1(497.5)”1990/2013” Radovi - Zavod za hrvatsku povijest Pregledni rad Vol. 45, Zagreb 2013. [email protected] 203 Janko Bekiæ Etnièka, graðanska ili pluralna nacija? Hrvatski nacionalni koncept u prva dva desetljeæa neovisnosti Rad na osnovi Weberove metode idealnih tipova i Smithove tipologije koja razlikuje tri koncepta nacije i nacionalizma nastoji pozicionirati hrvatski slučaj na kontinuumu između etničkog, građanskog i pluralnog modela nacije. Polazeći od realnosti etničke separacije 90-ih godina prošlog stoljeća i završavajući akomodacijom manjina nakon političkih promjena 2000. godine, dolazimo do zaključka da je hrvatski nacionalni model 1990-ih bio snažno obilježen etničkom paradigmom o naciji, da bi u drugom desetljeću hrvatske samostalnosti doživio drastičan zaokret u smjeru pluralizma. Uzročnike oba usmjerenja valja potražiti u vanjskome pritisku, preciznije, u veli- kosrpskoj agresiji 1990-ih te, kasnije, u inzistiranju Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država da Republika Hrvatska kolektivno emancipira svoje „nacionalne manjine“, što je u skladu s trenutno dominantnom postmodernom školom misli koja diverzitet tretira kao vrijednost nulte kategorije. Zbog okolnosti rata 1990-ih i poja- čanog diplomatskog pritiska 2000-ih, Hrvatska do sada nije imala prilike izgraditi građansku naciju u kojoj bi svi državljani bili „Politički Hrvati“, no ta se prilika po prvi put otvara hrvatskim pristupanjem EU 2013. godine. Uvod „Prijelaz od etničkog na građanski (neetnički) ili politički nacionalizam jedna je ne samo važna, već i bitna faza u njegovu civiliziranju.“1 Unatoč jasnoj pre- poruci najpoznatijeg hrvatskog teoretičara nacije Zvonka Lerotića, da se krene u izgradnju građanskog društva u kojem su svi državljani u političkom smislu Hrvati („Politički Hrvati“) i u kojem su etnički partikularizmi stvar privatnosti, SDP-ove i HDZ-ove vlade u drugom su desetljeću hrvatske sam

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F