Affordable Access

Застосування новітніх технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи

Authors
Publisher
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Qh Natural History

Abstract

Стаття Технологіі Сорочинська О.А. аспірант кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) Застосування новітніх технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи Зважаючи на зобов’язання, що взяті Україною до 2010 р. щодо реформування освіти відповідно до вимог Болонського процесу, сьогодні ставиться завдання максимального розкриття потенціалу кожної людини, її розвиток, формування людини як суб’єкта соціального життя, підготовка її до постійного вдосконалення, саморозвитку та самореалізації. Для реалізації цих завдань суспільство вимагає підготовки всебічно освіченого вчителя, професіонала, здатного до співпраці з дітьми, організації науково-дослідної роботи, використання методів індивідуальної роботи зорієнтованих на творчий розвиток особистості. Згідно з точкою зору П.І. Третякова та І.Б. Сеннівського традиційна система навчання характеризується багатопредметністю, що спричиняє інформаційне перевантаження та суперечить закономірностям психофізіологічної діяльності людини [5:10]. Можна виділити ряд недоліків цієї системи навчання. Зокрема, вона не в змозі адаптуватися до соціально-економічної ситуації держави та не повною мірою забезпечує підготовку студентів до педагогічної діяльності. Ця система навчання базується на дисциплінарно-авторитарному підході до навчання та не враховує потреби ринку освітніх послуг, які вимагають творчого, індивідуального підходу до навчання, повного розкриття потенціалу особистості [4:6-7]. Традиційний підхід до навчання характеризується монологічністю викладу навчального матеріалу та спрямованістю на середнього студена. Крім того він орієнтується на репродуктивні методи навчання й не враховує різні рівні складності завдань (репродуктивний, конструктивний, творчий). Недостатньо також завдань, які б розвивали вміння студентів самостійно здобувати знання. Крім того, викладач не мо

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F