Affordable Access

Dr. Josip Milićević (1933.-2000.)

Authors
Publisher
State archive in Pazin; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Osvrti, prikazi, vijesti VIA, God. 6-7 (1996-1997), sv. 6-7, str. 403-475 In memoriam DR. JOSIP MILIĆEVIĆ (1933. - 2000.) Dr. sc. Josip MILIĆEVIĆ, viši znanstveni suradnik u miru Radne jedi- nice Pula Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Rijeci Hrvatske aka- demije znanosti i umjetnosti u Zagrebu umro je u pulskoj bolnici 18. listo- pada 2000., a sahranjen je na porečkom groblju. Josip - Braco Milićević rođenje 4. srpnja 1933. u Bihaću (Bosna i Her- cegovina) gdje je započeo i završio osnovno školovanje. Mušku realnu gim- naziju pohađao je u Banja Luci, od kudaje nakon mature krenuo na studij u Zagreb. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je etnološku grupu predmeta, tj. opću i posebnu etnologiju. Nekoliko mjeseci prije svršetka studija, kao apsolvent, zapošljava se 1. listopada 1961. na radnom mjestu etnologa-etnografa u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Time je za- počela njegova muzeološka i znanstvena djelatnost najvećim dijelom po- svećena Istri, gdje će zasnovati obitelj i, nakon kraćeg boravka u Zagrebu, trajno se naseliti. Samo nekoliko mjeseci nakon dolaska u Pazin, 19. srpnja 1962. stekao je diplomu i zvanje etnologa što mu je dalo novi poticaj u marljivom i su- stavnom istraživanju te proučavanju etnografskih i etnoloških odrednica istarskog poluotoka. Jednako tako svoju je pozornost posvetio muzeo- loškom radu stalno nastojeći i zalažući se za očuvanje, razotkrivanje i pred- stavljanje izvornih vrijednosti i bogatstava što ih u sebi nosi narodno stvara- laštvo Istre, Hrvatske i njenih susjednih područja. Međutim, 1. prosinca 1963. vraća se u Zagreb, gdje se zapošljava u Institutu za narodnu umjetnost. U Institutu radi do 31. svibnja 1968., a kao suradnik počeo je ubrzo objavljivati stručne i znanstvene radove. Prvi članak "Običaji i vjerovanja uz gospodarske radove u srednjoj Istri" ob- javljen mu je u Narodnoj umjetnosti, knj. 4., Zagreb, 1966., str. 191-207. Nakon nepunih pet godina rada u Institutu, 1. lipnja 1968. vraća se u Istru.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F