Affordable Access

Decentralizacija upravljanja lukama, otvorenih za javni promet, županijskog i lokalnog značaja, na području Primorsko-goranske županije

Authors
Publisher
Croatian Assocation of Maritime Science and Transport; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

125Pomorski zbornik 39 (2001)1, 125-136 ISSN 0554-6397 UDK 338.47:656.615 PRETHODNO PRIOPĆENJE Primljeno (Received): 04/2002 Dr. sc. Dušan Vrus, docent Pomorski fakultet u Rijeci Studentska 2, Rijeka DECENTRALIZACIJA UPRAVLJANJA LUKAMA, OTVORENIH ZA JAVNI PROMET, ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA, NA PODRUČJU PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE SAŽETAK U ovom se radu raspravlja o decentralizaciji upravljanja lukama, otvorenih za javni promet, županijskog i lokalnog značaja, na području Primorsko-goranske županije. Govori se o početnim teškoćama, te o uspjesima rada 8 županijskih lučkih uprava. Ispitivanje je pokazalo da jedinice lokalne samouprave žele te luke imati u svojoj nadležnosti, te da je želja za decentralizacijom daleko veća nego što to Zakon o morskim lukama, iz 1996 godine dopušta. Ovaj rad pokušava analizirati provedbu decentralizacije, dokazujući da lučke uprave dobro upravljaju, da dobro posluju i da bi te nove činjenice zakonodavci morali imati na umu kod eventualnih izmjena postojećeg Zakona. 1. UVOD Dileme centralizacije i decentralizacije državne uprave, prisutne su u našoj državi (kao i u prethodnoj) već čitavi niz godina. Opći stav državne uprave je, da centralizacija proizvodi financijsku i političku racionalizaciju. No ona stvara i manjak demokratičnosti. Decentralizacija približava upravljanje prostoru kojim treba uprav- ljati i problemima koje treba rješavati. Ovaj rad je skromni prilog tezi, da uz višak demokracije, uspostavom decentralizacije upravljanja lukama u Primorsko-goranskoj županiji, ne dolazi neminovno i do većih troškova. Primorsko goranska županija nije željela čekati da se centralistički pristup uprav- ljanja županijskim lukama, izraženog u Zakonu o morskim lukama, sam od sebe riješi, pa je u sklopu tog Zakona, koliko je to bilo moguće, donijela određene inovativne odluke. 126 Decentralizacija upravljanja lukama, otvorenih za javni promet, županijskog i ...Dušan Vrus Pomorski zbornik 39 (2001)1, 125-136 Osnovano je os

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F