Affordable Access

Аналіз аутсорсингу інформаційної безпеки підприємства

Authors
Publisher
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
Publication Date

Abstract

Мета. Метою статті є аналіз аутсорсингу інформаційних технологій в частині інформаційної безпеки торговельного підприємства.Методика. У процесі дослідження використано: методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу (для уточнення змісту поняття «аутсорсинг інформаційної безпеки»). Результати. На підставі проведеного дослідження визначено поняття аутсорсингу інформаційної безпеки торговельного підприємства, сформульовані основні компоненти функціонування систем захисту інформації, зокрема DLP-систем (Data Loss Prevention). Також окреслені основні переваги та проблеми аутсорсингу, сформульовані критерії вибору компанії-аутсорсера, що здійснюватиме комплекс заходів з організації інформаційної безпеки.Наукова новизна. Уточнено понятійний апарат аутсорсингу інформаційної безпеки торговельного підприємства, удосконалено науково-методичний підхід щодо критеріїв вибору компанії-аутсорсера в частині захисту комерційної інформації, упередження проблем, пов’язаних з несанкціонованим витоком даних, що сприятиме посиленню інформаційної безпеки торговельного підприємства.Практична значимість. Отримані результати спрямовані на оптимізацію системи захисту комерційної інформації, посилення інформаційної безпеки торговельного підприємства. Інфраструктура інформаційних систем торговельних мереж має свої специфічні особливості - масштабність і велику територіальну розподіленість, що може призвести до втрати важливих даних. То ж для забезпечення інформаційної безпеки обґрунтована необхідність залучення зовнішніх спеціалістів аутсорсингової компанії.Ключові слова: інформаційна безпека, аутсорсинг, системи захисту інформації, DLP-системи.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments