Affordable Access

Udviklingstendenser i universitets rolle

Authors
Publisher
Samfundslitteratur
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • UniversitetspæDagogik

Abstract

Universitetspædagogik – resurser 1.1. Udviklingstendenser i universitetets rolle Humboldt og det forskningsbaserede universitet Kristensen. J.E., K. Elstrøm, J.V. Nielsen, M. Pedersen, B.V. Sørensen og H. Sørensen (2007). Ide- er om et universitet. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. – I denne bog præsenteres i dansk over- sættelse nøgletekster om universitetets grundlag og ide, med både klassiske og moderne tekster. Tekster af bl.a. Immanuel Kant, Wilhelm von Humboldt, Thomas Huxley, Jürgen Habermas og Michael Gibbons. Fra eliteuniversitet til masseuniversitet Hansen, E. (1997). En koral i tidens strøm: RUC 1972-1997. Frederiksberg: Roskilde Universitets- forlag. Nielsen, J.C., N. Jensenius & H.S. Olesen (1997). Utopien der slog rod. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. – To bøger om RUC’s tilblivelse og historie, der giver interessante indblik i samspillet mellem studenterbevægelse og statsadministration i nytænkningen af universiteterne fra slutningen af 1960’erne og frem. Nye styringsstrukturer og ledelsesformer Graversen, E. (red.). (2009). Universitetsledelse. København: DJØF Forlag. – Antologi om univer- sitetsledelse i Danmark historisk og i dag, med bidrag fra bl.a. en række tidligere rektorer, deka- ner m.fl. Kristensen, J.E., H. Nørreklit & M. Raffensøe-Møller (red.) (2011). University performance Man- agement – A Silent Managerial Revolution of Danish Universities. København: DJØF Publi- shing. – Antologi, der belyser new public management-tankegangens indtog i den danske univer- sitetsverden. Kompetenceorientering af universitetsuddannelserne Referencegruppen (2007). Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse. København: Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser, maj 2007. Niss, M. & T.H. Jensen (2002). Kompetencer og matematiklæring – Ideer og inspiration til udvik- ling af matematikundervisning i Danmark. København: Undervisningsminist

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F