Affordable Access

Sjuksköterskans roll för att förhindra komplikationer relaterade till urinvägskateter. En litteraturstudie.

Authors
Publisher
Lunds universitet/Avdelningen för omvårdnad (Avslutad 2012)
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Kommunikation Kvarliggande Katetet
  • Dokumentation
  • Omvårdnad
  • Riktlinjer
  • Sjuksköterskans Roll
  • Sjukvårdskonstnader
  • Urinvägsinfektion
  • Utbildning
  • Medicine And Health Sciences

Abstract

Titel (markera respektive text och ersätt med Din egen) Sjuksköterskans roll för att förebygga komplikationer relaterade till urinvägskateter En litteraturstudie Författare: Nils Weibull & Pernilla Öhlander Handledare: Ann-Cathrin Jönsson Kandidatuppsats Våren 2012 Lunds universitet Medicinska fakulteten Nämnden för omvårdnadsutbildning Box 157, 221 00 LUND Sjuksköterskans roll för att förebygga komplikationer relaterade till urinvägskateter En litteraturstudie Författare: Nils Weibull, Pernilla Öhlander Handledare: Ann-Cathrin Jönsson Kandidatuppsats Våren 2012 Abstrakt Problem: Kateterisering av urinvägarna är en åtgärd som ofta används i sjukvården och är i många fall nödvändigt och effektivt. Trots sjuksköterskans kunskap och den vida användningen ger katetrar upphov till många olika komplikationer. Den vanligaste förekommande komplikationen är urinvägsinfektion och risken för urinvägsinfektion ökar avsevärt med en kvarliggande kateter (KAD). Syftet var att undersöka vilka åtgärder sjuksköterskan kan vidta för att förebygga kateterrelaterade komplikationer Metod: Tio artiklar analyserades och sammanställdes i en litteraturstudie. Resultatet delades upp i fem teman. Resultat: Kateteranvändning, kommunikation och dokumentation, utbildning samt att använda sig av Intermittent kateter istället för KAD hade en positiv inverkan och reducerade kateterrelaterade komplikationer, vilket också ledde till lägre kostnader i sjukvården. Nyckelord Dokumentation, kommunikation, kvarliggande kateter, omvårdnad, riktlinjer, sjuksköterskans roll, sjukvårdskostnader, urinvägsinfektion, utbildning. Lunds universitet Medicinska fakulteten Nämnden för omvårdnadsutbildning Box 157, 221 00 LUND Innehållsförteckning Innehållsförteckning ..............................................................

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F