Affordable Access

Bearn o la sala de les nines, contra el realisme social

Authors
Publisher
Llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Bearn o la sala de les nines, contra el realisme social VICI?NI SIMBOR i ROIG BEARN 0 LA SALA DE LES NINES, CONTRA EL REALISME SOCIAL 1. Bearn o la sala de les nines, novella a contracorrent Bearn, tot i comptar amb una primera redaccio de l'any 1945, es va donar a coneixer l'any 1956 en castella amb una edicio particular de I'autor. Nomes un any abans Llorenc Villalonga l'havia presenta- da sense exit al premi Eugenio Nadal, que aqueix any 1955 guanya per unanimitat del jurat una de les novelies mes emblematiques del realime social espanyol: El Jarama, de Rafael Sanchez Ferlosio. L'o- posicio entre la concepcio novelistica que hi ha davall l'una i l'altra no podia ser mes extrema, pero aleshores la diguem-ne modernitat I'aportava F_1 Jarama, mentre que Bearn no deixava de pertanyer a aquell corrent de novella psicologica, menyspreada per burgesa en certs medis literaris avancats. En poques paraules, la novella de Rafael Sanchez Ferlosio responia a la perfeccio a la demanda dels cenacles progressistes de 1'epoca; per contra, l'obra de Villalonga s'alineava dins el model tradicional blasmat. ElJarama era reconegu- da pel jurat del premi; Bearn hague de ser publicada amb els diners del mateix autor. Els elements mes innovadors que aportava ElJarama eren 1'aban- do de l'heroi-protagonista individual, substituit pel protagonista coliectiu o grup nombros de personatges sense que cap no puga assolir la categoria de protagonista principal, i la substitucio del narrador-deu, capac d'introduir-se en els mes amagats secrets de la consciencia dels personatges, per un narrador equiparat a una cam- bra fotografica amb el poder nomes, d'acord amb la tecnica behavio- rists o conductista, de reflectir a116 que podria percebre un observa- Llengua & Literatura, 4. 1990-1991 342 1 icem Simbor i Roig dor extern, sense possibilitat d'accedir a les consciencies ni capacitat per explicar el significat dels esdeveniments o de les paraules. En resum, aquestes novelles redueixen I'entita

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F