Affordable Access

Service Agent: forhandling av tjenestekvalitet i multimediesystemer

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Vdp:420

Abstract

Denne oppgaven retter seg inn mot problematikken som oppstår i forbindelse med forvaltning av tjenestekvalitet (QoS) i systemer for overføring av tidskontinuerlige medietyper over nettverk. I denne forbindelse utvikles en generell arkitektur for forvaltning av QoS. Sentralt i denne arkitekturen står en modell for håndtering av medieinformasjon, som spiller stor rolle for systemets totale tjenestekvalitet. Denne modellen omhandler for det første kompatibilitet mellom applikasjoner, som innebærer utvikling av et rammeverk for testing av interoperabilitet mellom applikasjoner. I tillegg er det i mediemodellen inkludert et system for knytting av informasjon om mediekvalitet og ressursbruk til medietyper, som gjør det mulig å utvikle et formelt rammeverk for brukerforhandling basert på mediekvalitet, og å bestemme ressursbehov for ulike mediekonfigurasjoner. En prototype på arkitekturen implementeres og beskrives, og det gjennomføres tester som viser at det er mulig å la brukerne benytte seg av såkalte adapsjonsstrategier for å kontrollere systemets oppførsel i adapsjonssituasjoner.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F