Affordable Access

MÛYÎ ve NALAN U HANDAN MESNEVİSİ

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

ÖZETNaIan u Handan, Müyî'nin mesnevi biçiminde yazılmış birhatırasıdıf. Eser ve şair hakkında kaynaklarda bilgibulunmamaktadır. Tek nüshasını tespit etti~imiz bu eseri tanıtıpKltlsik Türk Edebiyatı gelenegindeki yerini degerlendirmeyeçalıştık. XVI. yüZYılda yazılmış olan eser, Divan Edebiyatının dilve düştince felsefelerinin yeniden gözden geçirilmesi,edebiyat toplumsal hayat ilişkilerinin ortaya konması açısındmönemlidir.ABSTRACTNaIan u Handan, is a reminiscence of Mfıyı in theform of (mathnavi)mesnevi. There are not no information aboutthe work and its poet in the Iiterature. We aimed to introducethis work that we have able to found onlyone copy present to dateand we tried to evaluate the value of this work on the tradition ofthc Classkal Turkish Literaturc. It is written in XVI th centuryandis important on re-evaluation of language and thought philosophyof Divan Literature and bringing up the relation between literatureand social life.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments