Affordable Access

Technologie zpracování a likvidace neutralizačních kalů z povrchových úprav kovů: Poloprovozní ověření technologií

Authors
Publication Date
Keywords
  • Sludge Disposal
  • Technology
  • Non-Ferrous Metals
  • Surface Treatment
  • Zneškodňování Kalu
  • Technologie
  • Kovy Barevné
  • úprava Povrchová
  • Technologie

Abstract

Ověření technologie zpracování neutrálních kalů kyselým loužícím postupem za účelem získání podkladů pro projekci provozního zařízení. Příprava reálného výluhu barevných kovů . Obsahuje popis technologie, vstupní suroviny, přípravu zkoušky a zhodnocení poloprovozu. Je předkládán návrh technologie hydrometalurgického zpracování neutralizačních kalů.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments