Affordable Access

Chrysostomus Baur, Im christlichen Orient, Verlag Benediktiner - Abtei Seckau, Reiseerlebnisee, 1934.

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Recenzije. 415 je opisao, daje pregled o mehanizmu toga stanja i o t. zv. substratu, koji se u svakom pojedinom slučaju mijenja, jer ovisi o prilikama mjesta, vre­ mena i si. Govori zatim o razlikama tili stanja, njihovom odgoju. Ovaj potonji može biti pozitivan ili negativan, prema tome, da li ide za razvija­ njem ili susprezanjem emocionalnih stanja kod pojedinaca. Za vrijeme redovnog teološkog studija nije bogoslovima moguće, da si i u ovoj naučnoj grani steknu opširno potrebito znanje. A pošto im je u praktičnom dušobrižničkom radu često potrebno, valja da ga steknu privatnim studijem. Obje knjižice mogu poslužiti u tu svrhu onima, koji vladaju talijan­ skim jezikom. A. Ž. Heifier Ferdo: Vrijedi li još Laplaceova geogonska hipoteza? Kate­ hetska knjižica sv. 21. Pretiskano iz »Katoličkog Lista«, 16°, str. 36, Za­ greb 1934. Kratka moderna kozmogonija. K. K. sv. 22, 16", str. 63. Mojsl]ev Heksemeron i moderna geologija, svez. 23. K. K., 16°, str. 58. Sve tri zajedno Dinara 10.—. Vrlo je dobro učinio autor, da je ova svoja predavanja dao posebno otisnuti, da ih tako vjeroučitelji na srednjim školama mogu dati u ruke svojim djacima. Problem, koji je ovdje obrađen po prvoklasnim djelima, uvijek je savremen i ostat će takovim, dok bude ljudi. Pošto se u tim pitanjima, koja se tiču postanka zemlje i čovjeka neopravdano hvasta mo­ dema znanost i laća autoritativnih rješenja, zahvalni smo prof. Heffleru. da je pokazao, koliko vrijedi to hvastanje modernih, a ujedno kako se Crkva ni na tom polju ne treba plašiti te vike. Njegov način obradbe ovih pitanja posve je uspio. Jasan, precizan, dosljedan. Stil živ. plastičan. uvjerljiv. Koliko se s egzegetsko-bibličkog i prirodoznanstvenog stanovišta približio rješenju odnosnih pitanja, o tomu će reći svoju stručnjaci. Sva­ kako će katolička naša javnost ovaj rad prof. Hefflera pozdraviti naj­ simpatičnije. A. Ž. Batir dr. P. Chrvsostomus: Im christlichen Orient, Reiseerlebnisse. Verlag der Benediktiner-Abtei Seckaii 193

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F