Affordable Access

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ЧЛЕНСТВА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Authors
Publisher
К.: Техніка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 83. Серия: Экономические науки

Abstract

sb-83-с3-272 Коммунальное хозяйство городов 163 1.Clark C. The Condition of Economic Progress. – London: Mc Millan, 1940. – 212 p. 2.Левченко Е.А. Менеджмент в общественных объединениях. – Гомель: БелАНТДИ, 1998. – 245 с. 3.Матеріали круглого стола „Третій сектор в Україні у фактах та подіях”, вересень 2002 – червень 2003. – К.: Основи, 2003. – 150 с. 4.Справедливость и развитие: Доклад о мировом развитии 2006. Ежегодная пуб- ликация Всемирного банка, анализирующая основные тенденции и перспективы гло- бального социально-экономического развития: Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2006. – 298 с. 5.Профіль третього сектору України. – К.: Асоціація „Бостон – Київ: міста побра- тими”, 1997. – 168 с. 6.Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Суспільно-ділові відносини НДО. – Кіровоград: ЦПТІ, 1999. – 80 с. 7.Партнерство органів влади та недержавних організацій / К.Даене, Л.Гривняк, Л.Логінова, С.Іванкова. – К.: Transtec, 2004. – 76 с. 8.Каплич Р. Методи підвищення фінансової життєдіяльності недержавних органі- зацій. – К.: Transtec, 2004. – 98 с. 9.Балаева А., Предводителева М. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 3. – С.23-28. 10.Lovelock C.H. Service Marketing. – London: Grichman Press, 2001. – 701 p. Получено 27.03.2008 УДК 330.101 Є.П.ДАНИЛЬЧЕНКО, І.А.ОСТРОВСЬКИЙ, кандидати екон. наук, О.А.ШЕКШУЄВ Харківська національна академія міського господарства МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ЧЛЕНСТВА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ Аналізується можлива стратегія розвитку економіки України у глобалізованому світі. Особлива увага приділяється проблемі вступу її до СОТ як інституціональної ос- нови інтеграції нашої країни у світову економічну систему. Важливою ознакою сучасного розвитку світового господарства є розгортання процесів глобалізації. Вони справляють суттєвий вплив не тільки на

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments