Affordable Access

Seljaštvo u radovima Rudolfa Bićanića

Authors
Publisher
Institute for social research in Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

UDK 316.334.55 Bićanić prikaz seljaštvo u radovima rudolfa bićanića* vlado puljiz pravni fakultet sveučilišta u zagrebu, Zagreb, hrvatska > U svojem se znanstvenom i javnom djelovanju Rudolf Bićanić mno­ go bavio seljaštvom. Seljaštvo je bilo središnja tema njegova znanstveno­ istraživačkog opusa kojoj se neprekidno vraćao. Bićanićeva je zaostavština 0 seljaštvu impresivna. Radi boljeg razumijevanja Bićanićeva doprinosa u istraživanju seljaštva uputno je smjestiti ga u bogatu hrvatsku tradiciju bavljenja narodom, pu­ kom, tj. seljaštvom. Istraživanje seljaštva u značajnijim razmjerima počinje u 19. stoljeću. To je vrijeme kada se budila hrvatska nacionalna svijest, kada se formirao nacionalni politički pokret, mahom patriotski i narod­ njački usmjeren, kada su nastajale temeljne nacionalne, kulturne, obra­ zovne i znanstvene institucije kao što je sveučilište i akademija. Seljaštvo je tada dospjelo u središte pozornosti inteligencije i političkih djelatnika jednostavno stoga što je činilo glavninu i osnovnu snagu nacije, što je, odupirući se stranim utjecajima, sačuvalo izvornost nacionalne materijalne 1 duhovne kulture i što je predstavljalo golemu potencijalnu društvenu i političku snagu s kojom je trebalo računati u borbi za nacionalnu samo­ bitnost i emancipaciju. Podsjetimo se samo velikih polemika koje su sredinom prošlog stoljeća u Hrvatskoj vođene oko kućnih zadruga. Treba reći da se tadašnja Europa našla na povijesnoj raskrsnici, posebice nakon prevratničke godine 1848, koja je na površinu izbacila proturječnosti na Zapadu novonastalog indu­ strijskog društva. Industrijsko je društvo poremetilo stari tradicionalni red i otvorilo probleme neposjedničke, radničke klase. Klasni je sukob prijetio stabilnom razvitku zapadnih društava. Razumljivo je da se u takvim okol­ nostima patrijarhalni seoski mir kućnih zadruga činio civilizacijskom al­ ternativom nemirnome industrijskom Zapadu. U tom kontekstu nastaje snažna struja mišljenja koju su u 19. stoljeću pokrenuli rusk

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments