Affordable Access

Lizardi. Lectura semiótica de “Biotz-begietan”

Authors
Publisher
Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ANUARIO DEL SEMINARIO DE FILOLOGÍA VASCA «JULIO DE URQUIJO» International Journal of Basque Linguistics and Philology XLV-1 2011 ASJU XLV-1 2011 ANUARIO DEL SEMINARIO DE FILOLOGÍA VASCA "JULIO DE URQUIJO" International Journal of Basque Linguistics and Philology ASJU, xlv-1, 2011 Ander Egurtzegi, Euskal metatesiak: abiaburua haien ikerketarako . 1 Mirari Jurado Noriega, Caracterización de sibilantes fricativas vascas y su percepción en el sistema fonético español . . . . . . . . . . 81 Oxel Uribe-Etxebarria Lete, Gatzagako Cristau-doctrinia (1862): edizioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Natalia M. Zaïka, La réception des contes basques au fil du temps . . 221 Eneko Zuloaga, Nerbioi ibarreko euskara xviii eta xix. mendeetan: II. Juan Ignazio Astigarragaren sermoi-bilduma . . . . . . . . . . . . . . 235 Aiora Jaka, Réflexion sur la traduction dans les œuvres de Joseba Sarrionandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Xabier Alberdi Larizgoitia, Diskurtso-markatzaile berri bat: hu- rrenez hurren birformulatzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Alfredo Oribe, Jatorri antroponimikodun toponimia euskal lurre- tan: 25 leku izen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Koldo Ulibarri Orueta, 1619. urtean Sevillan argitaraturiko bertsoak: Cancion en lengua Vascongada o Vizcayna que contiene la sustancia deste Sermon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Ander Ros Cubas, Nerbioi goieneko euskararako material gehiago: xvii. mende amaierako Urduñako berba zerrenda bat . . . . . . . . . . 387 Borja Ariztimuño & Ander Egurtzegi, Enarak, elaiak eta testuin- guruaren garrantzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Cub ASJU 2011-1 iCub ASJU 2011-1 i 14/11/12 18:55:1414/11/12 18:55:14 Anuari

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments