Affordable Access

Lizardi. Lectura semiótica de “Biotz-begietan”

Authors
Publisher
Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

ANUARIO DEL SEMINARIO DE FILOLOGÍA VASCA «JULIO DE URQUIJO» International Journal of Basque Linguistics and Philology XLV-1 2011 ASJU XLV-1 2011 ANUARIO DEL SEMINARIO DE FILOLOGÍA VASCA "JULIO DE URQUIJO" International Journal of Basque Linguistics and Philology ASJU, xlv-1, 2011 Ander Egurtzegi, Euskal metatesiak: abiaburua haien ikerketarako . 1 Mirari Jurado Noriega, Caracterización de sibilantes fricativas vascas y su percepción en el sistema fonético español . . . . . . . . . . 81 Oxel Uribe-Etxebarria Lete, Gatzagako Cristau-doctrinia (1862): edizioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Natalia M. Zaïka, La réception des contes basques au fil du temps . . 221 Eneko Zuloaga, Nerbioi ibarreko euskara xviii eta xix. mendeetan: II. Juan Ignazio Astigarragaren sermoi-bilduma . . . . . . . . . . . . . . 235 Aiora Jaka, Réflexion sur la traduction dans les œuvres de Joseba Sarrionandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Xabier Alberdi Larizgoitia, Diskurtso-markatzaile berri bat: hu- rrenez hurren birformulatzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Alfredo Oribe, Jatorri antroponimikodun toponimia euskal lurre- tan: 25 leku izen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Koldo Ulibarri Orueta, 1619. urtean Sevillan argitaraturiko bertsoak: Cancion en lengua Vascongada o Vizcayna que contiene la sustancia deste Sermon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Ander Ros Cubas, Nerbioi goieneko euskararako material gehiago: xvii. mende amaierako Urduñako berba zerrenda bat . . . . . . . . . . 387 Borja Ariztimuño & Ander Egurtzegi, Enarak, elaiak eta testuin- guruaren garrantzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Cub ASJU 2011-1 iCub ASJU 2011-1 i 14/11/12 18:55:1414/11/12 18:55:14 Anuari

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.